วิธีติดตั้ง Expert Advisor (EA).

ณ ที่นี้เราจะยกตัวอย่างจาก Broker Lite Forex

 • Copy EA ลงใน Foder C:\Program Files\Straighthold Trader\experts
 • เปิดโปรแกรม Lite Forex ขึ้นมา
 • ดับเบิ้ลคลิ๊ก เลือก  Expert Advisor (EA) ที่จะทำการติดตั้งขึ้นมา

 • ทำเครื่องหมายเลือก Allow Trading
 • กดเลือก หัวข้อ in put เพื่อทำการ set ค่า ซึ่ง Expert Advisor (EA) แต่ละตัวจะมีการ set ค่าต่างกัน การ set ค่ามีผลต่อโปรแกรมมาก
 • ตัวอย่างในภาพจะมีการ set lot คือ จำนวน lot ที่จะเข้าซื้ขาย

 • กด OK
 • เมื่อกดแล้วสังเกตด้านขวาของจอ จะเห็นรูปคน ทำหน้าบูด แสดงว่าเรายังไม่ได้เปิดให้  Expert Advisor (EA) ทำงาน
 • กด EA เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว
 • ด้านขวามือ จะมีรูปหน้าคนยิ้ม แสดงว่า EA ได้ทำงานแล้วครับ
คุณคิดว่าบทความนี้เป็นประโยชน์หรือใหม่
คุณคิดว่าบทความนี้เป็นประโยชน์หรือใหม่
————————————————————————————-
Test Google Translation
How to Install Expert Advisor (EA).Here we will cite examples from the Broker Lite Forex.

 • Copy EA to Foder C: \ Program Files \ Straighthold Trader \ experts.
 • Lite Forex is open.
 • Double-click on the Expert Advisor (EA) that will install it.
 • Mark the Allow Trading.
 • Click on a topic in put to set up an Expert Advisor (EA) will be set for each different set ofparameters that affect many programs.
 • For example, in a set lot to lot acquisition is the number of sales
 • Press OK.
 • When I noticed the right side of the screen to see the people that we have not Hngabod toExpert Advisor (EA) to work.
 • Expert Advisors to change from red to green.
 • The right to have people that I worked my Expert Advisor.
0saves
หากคุณชอบบทความนี้โปรดออกความคิดเห็น or สมัครเพื่อรับRSS feed หากในอนาคตมีบทความใหม่เกิดขึ้น คุณจะได้รับบทความจากเรา